RAPORT DE ACTIVITATE 2009-2010

Invatamantul romanesc a devenit din 1989 mult mai flexibil, mai usor adaptabil comenzii sociale.Reforma invatamantului preuniversitar se desfasoara permanent si in toate aspectele vietii scolare,pentru ca societatea in ansamblu se afla in continua transformare,desi exista si unele pareri care sustin ca aceasta bate pasul pe loc.Nu trebuie sa uitam sa mentionam si faptul ca unele schimbari sunt evidente,radicale,in timp ce altele se produc mai lent,si sunt greu de sesizat,intre acestea ,situandu-se modul de comunicare,mentalitatea personalului din invatamant.

         Cadrele didactice sunt cele mai angajate in ansamblul proces de tansformare,astfel incat, valorificand traditiile scolii romanesti sa poata contribui la formarea tinerei generatii capabila sa raspunda nevoilor de integrare a societatii rominesti in structurile europene.

Reforma sistemului national de invatamant aflata in plina desfasurare are  drept scop;

-consolidarea pregatirii scolare si sporirea activitatii profesionale.

-sporirea competivitatii scolare, preluarea in continutul si structura invatamantului,a problemelor tehnice,tehnologice,culturale si sociale ale modernizarii si ale integrarii europene a Romaniei.

-intrunirea premiselor educationale pentru formarea individului bine calificat profesional,apt sa judece autonom,cu spirit critic al realitatii.

Activitatea desfasurata de cadrele didactice din unitatile scolare de pe raza comunei noastre a avut in prim plan finalizarea obiectivelor si sarcinilor stabilite in programul managerial pentru anul scolar 2009-2010,in planul de munca pe semestrul al-II-lea,in programul si in graficul activitatilor educative,in programele si graficele de activitati ale comisiilor metodice.

           Scoala cu clasele I-VIII Orbeasca de Susde nivel gimnazial desfasoara o activitate instructive educative cu finalitate precisa;

-promovarea invatamantului obligatoriu

-reducerea fenomenului de abandon scolar,

-integrarea absolventilor in invatamantul liceal .

In efortul de transpunere in viata a obiectivelor si a sarcinilor cuprinse in documentele de planificare,organizare si desfasurare a procesului instructive educativ s-au obtinut,in general,rezultate pzitive,dar s-au facut simtite si unele neajunsuri,neampliniri,toate aceste aspecte,pozitive sau negative,urmand a le evidential in acest raport,inclusive cauzele care le-au generat

               Conducerea scolii si Consiliul de Administratie au avut in vedere asigurarea unor conditii cat mai bune penru desfasurarea procesului instructiv-educativ.

 

 

 

1.Asigurarea bazei didactico-materiale necesare bunei desfasurari a procesului instructive educatuv si preocupare pentru intretinerea corespunzatoare a acesteia.

 

    De la bun inceput trebuie sa aratam faptul ca,urmare a preocuparii majore a educatoarelor,invatatorilor si a profesorilor diriginti,a intregului colectiv deidactic si nedidactic,la inceputul anului scolar trecut scoala noastra arata destul de bine.Trebuie de asemenea ,remarcata preocuparea tuturor celor implicati in procesul instructiv educativ, desfasurat in scoala, in constientizarea mentinerii ordinii,curateniei si a ingrijirii partimoniului material al scolii,la finele anului scolar neinregistrindu-se cazuri  majore de deteriorare a bunurilor din dotare,chiar daca au fost citeva clase care au ridicat uneori probleme.

Din pacate nici anul trecut scolar nu am beneficiat,prin bugetul local, de fonduri necesare procurarii de material didactic atat de necesar intr-un invatamant care se vrea cat de cat modern si  eficient,mai ales la ciclul primar dar si la celelalte cicluri.

              In cursul semestrului  I-scolile subordonate au primit 10 calculatoare atat de necesare desfasurarii procesului instructiv-educativ,lucru care a multumit la fel de de mult si pe elevi si pe cadrele didactice .Urmare a preocuparii dirigintilor si invatatorilor s-au amenajat salile de clasa,iar pe parcursul semestrului s-a urmarit,printr-o mai atenta supraveghere a elevilor,mentinerea ordinii si disciplinei,evitarea deteriorarii bunurilor din dotare,la acestea contribuind si profesorii de serviciu care in linii mari s-au achitat de indatoriri.

Trebuie mentionat aici ca invatatorii si dirigintii s-au preocupat intens de schimbarea aspectului claselor.

Pentru  toate unitatile scolare s-a asigurat necesarul de lemne pentru perioada de iarna,neexistand probleme majore in incalzirea salilor de clasa.

 

2.In domeniul curricumului scolar.-s-a avut in vedere aplicarea corecta a curricumului nucleu la toate disciplinele de invatamant,precum si a  curricumului la dispozitia scolii(curriculum extins si cel elaborate de scoala)

Pe aceasta linie s-au avut in vedere;

-incadrarea unitatilor scolare cu personal didactic,conform planului de invatamant,urmarindu-se asigurarea numarului de ore prevazut atat pentru curriculum la dispozitia scolii(extindere si optionale)cat si pentru curriculum obligatoriu(trunchi comun).,respectarea plajei orare pentru fiecare disciplina,la toate ciclurile de invatamant;

-intocmirea orarului scolii.

-preocuparea conform comenzii,a manualelor scolare si distribuirea lor,o data cu cele transmisibile,in prima zi de curs.

-preocuparea si distribuirea intregii cantitati de rechizite scolare acordate gratuit

-intocmirea graficului serviciului pe scoala

-intocmirea si aprobarea in Consiliul profesoral a principalelor documente de planificare si organizare a procesului instructiv educativ,planul managerial pentru anul scolar 2009-2010,planurile semestriale,programul activitatilor educative.

-intocmirea la nivelul fiecarei comisii metodice,a planurilor de munca si a graficelor de desfasurare a activitatilor metodice.

-intocmirea de catre toate cadrele didactice a planificarilor calendaristice.

-stabilirea incadrarii ,prin decizia directorului,a invatatorilor si dirigintilor.

.Fiecare cadru didactic a studiat programele scolare si ghidurile metodologice de aplicare a acestora si s-au intocmit planificarile calendaristice de parcurgere a materiei,dar din pacate si in acest semestru inaintarea catre conducerea scolii a celui de-al doilea exemplar s-a facut cu intarziere.

Toti dirigintii si invatatorii au incheiat situatia de sfarsit de an  scolar si au trecut-o in cataloage si registre matricole .

La nivelul fiecarei comisii metodice au fost elaborate si dezbatute planurile de munca si graficele de desfasurare a activitatilor,au fost planificate lucrarile scrise la fiecare clasa  si s-a continuat programul de pregatire suplimentara cu elevii clasei a VIII-a in vederea pregatirii pentru Evaluarea Nationala.Au fost intocmite planificarile la disciplinele optionale de fiecare invatator si profesor conform instructiunilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Situatia la invatatura.a elevilor la finele anului scolar 2009/2010  poate fi apreciata ca una buna inregistrata statistic .

 

Scoala/ciclul

Inscrisi la inceput de an scolar

Elevi ramasi in evident la sf. de an scolar

Promovati

 

Scoala cu cl I- VIII Orbeasca de Sus

Primar

125

124

124

Gimnazial

144

143

142

Scoala cu cl I- VIII Orbeasca de Sus

Primar

72

71

71

Gimnazial

108

106

102

Scoala cu clasele  I-VIII

Laceni

Primar

102

101

92

Gimnazial

121

116

113

 

 

 

             Repetentii  provin din familii de rromi si si din randul celor care nu au o  frecventa corespunzatoare ,nu prezinta o scuza general valabila in conditiile in care preocuparea lor pentru realizarea unor legaturi permanente cu familia acestor elevi a fost aproape inexistenta.

      Este foarte adevarat ca in cursul semestrului s-a constatat o lipsa de interes pentru invatura din parte majoritatii elevilor nostrii,dar cu aceasta problema ne-am confruntat in fiecare an,nu numai anul acesta.

 

            Relevanta pentru aprecierea nivelului de pregatire a elevilor nostrii in anul scolar 2009-2010 o constituie si rezultatele obtinute la evaluarea  nationala,comparative cu anul trecut scolar si cu rezultatele obtinute la nivel de judet

 

           Rezultatele obtinute la Evaluarea Nationala au fost urmatoarele;

 

Unitatea de invatamant

 

Total

medii

sub 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Orbeasca de Sus

36

1

6

9

7

5

6

2

Orbeasca de Jos

18

-

1

3

2

4

6

2

Laceni

34

14

6

6

3

7

-

-

 

De la bun inceput trebuie sa remarcam faptul ca la evaluarea  nationala din mai 2009 am obtinut  rezultate destul de bune ,elevii nostrii ocupand locuri la licee cu medii bune.De remarcat este faptul ca in comparatie cu alti ani scolari ,anul acesta toti copii nostri au fost cuprinsi in licee .

Vom incerca in continuare ,sa facem o scurta apreciere desfasurata la clasa de cadrele didactice pe cicluri de invatamant.

In cele trei gradinite de pe raza comunei noastre educatoarele si-au concentrate eforturile in vederea cresterii nivelului de cunostinte al copiilor,dobandirea de abilitati,capacitate si deprinderi de catre acestia,urmarind atingerea standardelor prevazute de programele scolare.La majoritatea activitatilor proiectarea acestora a fost bine gandita,sesizandu-se de cele mai multe ori o concordanta intre sarcini,actiuni metode.S-au adaptat forme variate si adecvate de desfasurare a activitatilor in vederea angajarii copiilor pe masura capacitatii lor si al nivelului de varsta al acestora.Se impunea,in special la grupele pregatitoare o mai atenta desfasurare a activitatilor avand in vedere inscrierea  copiilor in clasa I-si trebuie sa indepartam  minusurile din  bagajul de cunostinte,priceperi si deprinderi cu care acesti copii s-e prezenta la scoala.

     La ciclul primar,putem aprecia faptul ca toate invatatoarele au fost preocupate pentru optimizarea si eficientizarea activitatii didactice printr-o cunoastere aprofundata a schimbarilor din invatamantul primar,prin selectarea continuturilor din curricumul national in raport cu obiectivele cadru si de referinta,prin aplicarea si finalizarea unor forme de activitate supuse evaluarii,prin comunicare eficienta si autoevaluare.In general am constatat la majoritatea lectiilor asistate,o formulare clara a obiectivelor operationale, o alegere adecvata a strategiilor didactice necesare realizarii acestor obiective.

     Majoritatea elevilor din ciclul primar au obtinut rezultate bune,ei atingand standerde de performanta cerute in programele scolare,dar exista si destul de multi elevi care nu si-au insusit corespunzator priceperi si deprinderi de citire,comunicare,calcul matematic si nu sunt capabili sa dezvolte idei despre diferite subiecte.Si in continuare invatatoarele pun accentual pe insusirea disciplinelor,considerate de baza-matematica si citirea,dar nu neglijand importanta celorlalte discipline ,considerate ca fiind mai putin importnte.De asemenea,se lucreaza cu elevii pe linia dezvoltarii gandirii logice, a capacitatii de interpretare a fenomenelor,a capacitatii de exprimare libera,coerenta,pe primul plan situandu-se inca invatarea mecanica,astfel incat ajunsi la ciclul gimnazial elevii vin cu automatisme greu de indreptat si de corijat.

   Faptul ca totusi exista un potential deosebit ce trebuie valorificat mai bine la ciclul primar,este dovedit la lectiile asistate de catre conducerea scolii dar si in cadrul activitatilor de la comisiile metodice.

  La ciclul gimnazial majoritatea profesorilor au urmarit ca elevii sa foloseasca diverse modalitati de comunicare in situatii diferite sa-si dezvolte aptitudini pozitive fata de sine si fata de semeni(toleranta,responsabilitate,).

   S-a actionat mai putin pe linia dezvoltarii la elevi a  capacitatilor de investigare si valorificare a propriei lor experiente,pentru a le dezvolta gandirea creativa.Se poate aprecia  ca pozitiva preocuparea tuturor profesorilor scolii  pentru studierea programelor si a ghidurilor metodice de aplicare a acestora,pentru intocmirea planificarilor calendaristice,pentru asigurarea continutului stiintific al lectiilor,pentru alegerea corespunzatoare  a obiectivelor operationale si de referinta .

    De remarcat faptul ca la majoritatea disciplinelor de invatamant s-a trecut cu mai mult curaj la folosirea testelor in evaluare.S-a avut de asemenea in vedere,la majoritatea disciplinelor de invatamint,evaluarea ritmica a nivelului de cunostinte al elevilor prin inbinarea evaluarii orale cu cea scrisa,iar notele au reflectat de  cele mai multe ori nivelul de cunostinte dobindit de elevi.Din pacate,inca,in evaluare accentul cade mai mult pe volumul de cunostinte dobindite de elevi si mai putin pe capacitatea acestora de a folosi practic cunostintele dobandite prin rezolvarea de situatii problema,de exercitii,pe capacitatea de interpretare a unor fenomene si procese pornind de la cunostintele insusite

 

 

5.Activitatea de perfectionare si formare continua a personalului didactic-a vizat participarea cadrelor didactice din scoala la activitatile organizate de ISJ si CCD(consfatuiri,cercuri pedagogice)precum si organizarea si desfasurarea unor activitati metodice la nivelul scolii in cadrul comisiilor metodice si in comisiile profesorale cu tema.La toate comisiile metodice (invatatoare,educatoare,profesori diriginti)s-au intocmit de catre responsabili graficele semestriale de desfasurare a activitatiilor,dar nu intotdeauna acestea au fost respectate si finalizate.

De remarcat  preocuparea cadrelor didactice tinere pentru obtinerea gradelor didactice,in anul scolar trecut 2 cadre didactice au fost inspectate pentru inscrierea la definitivat,o inspectie pentru gradul didactic I si una pentru gradul didactic I.  Cele doua participante la examenul de definitivat au promovat acest exemen cu note bune.

 

 

6.Activitatea educativa-s-a desfasurat sub indrumarea consilierului pentru proiecte si programe educative  pe baza Programului activitatilor educative si a graficelor semestriale de activitati educative si extrascolare.De asemenea remarcam faptul ca fiecare profesor diriginte si-a planificat semestrial dezbaterile la orele de dirigentie.Ar trebui insa sa dam o mai mare importanta acestor ore de consiliere tinind cont de faptul ca majoritatea elevilor nostrii sunt fii de rromi iar educatia lor lasa de dorit.Consistenta a fost activitatea educativa extrascolara tinind cont de faptul ca s-a organizat serbarile Pomului de iarna si serbrea de sfirsit de an scolar –programe artistice organizate de doamnele invatatoare si doamnele diriginte lucru pentru care le felicitam.

 

6.In domeniul relatiilor de parteneriat-in atentia conducerii scolii a stat realizarea unei colaborari benefice scoli cu factori locali,parteneri   potentiali ai scolii in procesul de derulare optima a invatamantului de pe raza comunei noastre.

In acest sens s-a urmarit realizarea unei mai bune colaborari scoala-familie prin desfasurarea sedintelor cu parintii pe clasa la care s-a reusit o mai buna mobilizare a parintilor la clase comparativ cu anul trecut scolar,fiind alese comitetele de parinti pe clase.De asemenea conducera scolii s-a preocupat de realizarea unei cat mai bune colaborari cu Primaria Orbeasca,dar nici anul trecut scolar nu s-a gasit o cale de intelegere in problema decontarii navetei.Au fost asigurate resursele necesare platii la timp a salariilor cadrelor didactice si a burselor si s-a urmarit cheltuirea   in limitele prevazute prin bugetul local,pe capitole a fondurilor alocate scolii prin bugetul pe anul 2009.S-au procurat daruri pentru toti prescolarii si scolarii din comuna cu ocazia sarbatorilor de iarna si diplome pentru premii.

   

           Un bun parteneriat s-a asigurat si cu Postul de politie si cu dispensarul uman dar pe viitor asteptam un sprijin mai consistent din partea acestora.

 

                                                                                               DIRECTOR ADJUNCT,

Dobre Valeria